ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
คำค้นหา : วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เรื่อง : นิตยสาร สสวท. ...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-30 11:46:11
( เข้าชม 44 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : กล้องโทรทรรศน์วิทยุ...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-30 11:26:28
( เข้าชม 51 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อุกกาบาตผู้มาเยือนจากนอกโลก...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-29 18:42:08
( เข้าชม 74 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-30 11:34:30
( เข้าชม 118 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ระบบสุริยะ...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-28 21:02:21
( เข้าชม 86 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ภารกิจสู่ดวงจันทร์...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-27 15:16:28
( เข้าชม 86 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : มลภาวะทางแสง...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-30 06:56:02
( เข้าชม 136 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : สุดยอดการค้นพบด้านแสง...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-29 22:19:53
( เข้าชม 107 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : 400 ปี วิวัฒนาการกล้องโทรทรรศน์...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-25 18:36:24
( เข้าชม 123 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : รู้ภัยห่างไกลยาเสพติด...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-22 01:54:11
( เข้าชม 106 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ดูให้รู้งูอะไร...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-29 02:10:34
( เข้าชม 115 ครั้ง)

วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ภัยพิบัติ10ประการแห่งโมเสส...
โพตส์เมื่อ : 2023-01-26 03:54:42
( เข้าชม 279 ครั้ง)