เรื่อง : รับมืออย่างไรเมื่อต้องเจอกับ“Cyberbullying รายการ D-มีดี Ep20 รายการที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท พร้อมนำเสนอด้วยภาษามือแบบเต็มจอ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


เรื่อง : รับมืออย่างไรเมื่อต้องเจอกับ“Cyberbullying รายการ D-มีดี Ep20 รายการที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท พร้อมนำเสนอด้วยภาษามือแบบเต็มจอ
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 121 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : รับมืออย่างไรเมื่อต้องเจอกับ“Cyberbullying รายการ D-มีดี Ep20 รายการที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท พร้อมนำเสนอด้วยภาษามือแบบเต็มจอ


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com