เรื่อง : ชีวิตจริงกับโลละคร ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


เรื่อง : ชีวิตจริงกับโลละคร ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 119 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ชีวิตจริงกับโลละคร ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com