เรื่อง : >> ชุดเดรสลายม้งเวียดนามผสมก้นหอยราชินี<< กลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชนตำบลสบบง และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน กศน.อำเภอภูซาง จากการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ ประจำปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


เรื่อง : >> ชุดเดรสลายม้งเวียดนามผสมก้นหอยราชินี<< กลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชนตำบลสบบง และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน กศน.อำเภอภูซาง จากการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ ประจำปี 2566
หมวดหมู่ : สื่อ กศน. ส่งเสริมอาชีพ
ผู้เข้าชม : 171 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : >> ชุดเดรสลายม้งเวียดนามผสมก้นหอยราชินี<< กลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชนตำบลสบบง และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน กศน.อำเภอภูซาง จากการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ ประจำปี 2566


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com