ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : ข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มอิงดอย

ข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มอิงดอย      267 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง