ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ      263 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง