ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา      58 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว