ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ กับโครงการ อำเภอร่วมใจ ทำบุญวันพระ ณ วัดศรีไฮคำ บ้านสะแล่ง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ กับโครงการ อำเภอร่วมใจ ทำบุญวันพระ ณ วัดศรีไฮคำ บ้านสะแล่ง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา      60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว