ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่จากกระดาษทิชชู่ ณ บ้านหนังสือชุมชนฮิมนาปลาเผา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่จากกระดาษทิชชู่ ณ บ้านหนังสือชุมชนฮิมนาปลาเผา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา      50 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง