ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน QR-Code to E-books ณ บ้านหนังสือชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน QR-Code to E-books ณ บ้านหนังสือชุมชน      62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง