ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : รับบริจาคหนังสือจากพระอธิการวชิรวิชญ์ ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดดอนไชย

รับบริจาคหนังสือจากพระอธิการวชิรวิชญ์ ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดดอนไชย      17 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

     พระอธิการวชิรวิชญ์  ปัญญาวชิโร

เจ้าอาวาสวัดดอนไชย

__________________________________________________________________________________________________________________

     ได้มอบหนังสือ เพื่อใช้บริการในห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูซาง และนายพิชชากร ทศสุนทร บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง เป็นผู้รับมอบ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
12 สิงหาคม ...
( ผู้เข้าชม : 32 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง