ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมนิเทศบ้านหนังสือชุมชน ตำบลภูซาง

กิจกรรมนิเทศบ้านหนังสือชุมชน ตำบลภูซาง      87 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                วันที่ 29 ก.ค. 2564 นายพิชชากร  ทศสุนทร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง ได้นิเทศติดตาม การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน บ้านสถานสอง และห้องสมุดชาวตลาด บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
12 สิงหาคม ...
( ผู้เข้าชม : 32 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง