ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : ถวายพระพรออนไลน์ 28 กรกฏาคม

ถวายพระพรออนไลน์ 28 กรกฏาคม      35 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซางของเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร แด่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผ่านระบบออนไลน์


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
12 สิงหาคม ...
( ผู้เข้าชม : 32 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง