ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมนิเทศห้องสมุดชาวตลาด ตำบลป่าสัก

กิจกรรมนิเทศห้องสมุดชาวตลาด ตำบลป่าสัก      50 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 27 พ.ค. 2564  นายพิชชากร  ทศสุนทร​  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานห้องสมุดชาวตลาดบ้านแกใหม่  ตำบล  ป่าสัก อำเภอ     ภูซาง  จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
12 สิงหาคม ...
( ผู้เข้าชม : 32 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง