ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง


กิจกรรม : กิจกรรมนิเทศบ้านหนังสือชุมชน ตำบลป่าสัก

กิจกรรมนิเทศบ้านหนังสือชุมชน ตำบลป่าสัก      52 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 25 พ.ค. 2564  นายพิชชากร  ทศสุนทร​  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนครัวคุณใหญ่ และร้านตัดผมท่านชาย ตำบล ป่าสัก อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
12 สิงหาคม ...
( ผู้เข้าชม : 32 คน)
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง