ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
ลูกค้าส่งเงินให้
บาท
สินค้าราคา
บาท
จะต้องทอนเงิน
บาท
วิธีเล่น
1.กดปุ่มเริ่มใหม่เพื่อสุ่มโจทย์
2.คลิกที่รูปเหรียญ หรือแบงก์เพื่อเพิ่มเงินทอน(กดลูกศรสีแดงเพื่อคืนค่า)
3.หากคำนวณดีแล้วให้กดปุ่มตรวจสอบ ถ้าถูกต้องเวลาจะหยุดถ้าผิดเวลาจะนับต่อ
4.ถ้าต้องการโจทย์ข้อใหม่ให้กดเริ่มใหม่อีกครั้ง