ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
จงพิมพ์ตามตัวอักษรที่กำหนด

(คลิกในช่องด้านล่างและกด Enter เพื่อเริ่มทดสอบ)
อัตราการพิมพ์เฉลี่ย(วินาที : คำ)
วิธีการทดสอบ : คลิกเมาส์ลงบนช่องสี่เหลี่ยมให้เคอร์เซอร์ปรากฏ จากนั้นให้กด Enter เพื่อเริ่มการทดสอบ
เมื่อพิมพ์ตามข้อความจนเสร็จแล้วให้กด Enter ทำซ้ำจนกว่าจะขึ้นคำว่า "ขอบคุณที่รับการทดสอบครับ"
หากมีปัญหาสามารถกด Enter เพื่อเริ่มคำใหม่ได้